Betalingen

Onze bankgegevens zijn: 8731930 t.n.v. Wizard card.
IBAN nummer: NL34 INGB 0008 7319 30

Vergeet niet je bestelnummer te vermelden bij de betaling.